Náhledy Seznam
12 3 4 5 6 7 8 9

Bytový dům Vojanka

Praha - Košíře
Datum: 03/2005
Stav: studie

 Projekt řeší zástavbu tvarově komplikované parcely v Praze-Košířích. Zadání klienta je navrhnout bydlení vyššího standardu – předložená studie proponuje zástavbu pozemku třemi bytovými domy, tvořícími srostlici se společnou podnoží garáží: Garáže, uliční objekt, dvorní objekt a terasový dům.

Společná podnož
 
Z ulice U Vojanky je dopravně napojen suterén – pod uličním objektem jsou situovány standardní parkingy a společné prostory domu, pod atriem pak zakladačová stání. Suterénní prostory jsou dosvětleny světlíky.
 
Uliční objekt
 
Uliční objekt svým hmotovým řešením reaguje na okolní zástavbu, byty jsou orientovány VZ, mají vždy dvě terasy (denní a večerní)… V domě jsou navrženy dva byty á 100 m2 na patro. Byty jsou striktně děleny na denní a noční část.
 
Dvorní objekt
 
Dvorní objekt se přimyká k vnitřnímu atriu, na všech podlažích obsahuje vždy jeden byt s oddělenou sekcí hlavní ložnice s vlastní koupelnou. Okna na východní fasádě jsou navržena tak, aby nedocházelo k nežádoucím vizuálním interferencím se sousedy. Byty mají defacto ideální orientaci pokojů vůči světovým stranám: OP na JZ, ložnice na JV.
Dům je navržen jako železobetonový, neboť zachycuje zemní tlaky.
 
Terasový dům
 
Poslední, terasový dům nabízí bydlení nejvyššího standardu s vlastní zahradou a s vazbou na stávající vzrostlou zeleň. Pokoje jsou orientovány na jih – ložnice v ranním stínu, OP vystaveny odpolednímu slunci – viz doložená vizualizace denního oslunění.
Jednou z priorit návrhu je řešení obytného parteru – jsme přesvědčeni, že koncový uživatel obvykle využívá parcelu zplna a je mu proto třeba poskytnout plnohodnotný servis – zahrada musí již ve standardu obsahovat:
·      Prostor pro jídlo
o     Návrhy řešení předpokládají zpevněnou plochu před pokoji a zbytek terasy zatravněný.
  • Prostor pro zeleň
    • Extenzivní výsadba je navržena podél opěrných zdí a u hranice pozemku – předpokládá se, že zahrady u hlouběji uložených bytů budou osázeny popínavými keři a vyšší zelení podél opěrných zdí.
  • Prostor na trávník
    • Zbytkové plochy využity na trávník – jak z důvodů praktické využitelnosti, tak kvůli dosažení dobrého koeficientu zeleně předpokládáme na částech zahrad vysoké souvrství, dovolující osázení zeleně, nevyžadující umělou závlahu.