Náhledy Seznam
1

Bytový dům Sosnovecká

Praha - Trója
Datum: 12/2006
Stav: územní řízení
Navrhovaný soubor se snaží co nejvíce reagovat na okolní urbanistickou strukturu bytové zástavby. Je však řešen celkově v menším měřítku a různoroději, tak aby celý komplex působil příjemnějším a intimnějším dojmem.
Je respektována koncepce orientace domů ke světovým stranám, navrhované domy tak plynule navazují na okolní zástavbu.
Bytový dům tvoří společná podnož garáží, které budou jednopatrové, zakomponované do terénní vlny a 2 hmoty. Tyto dvě hmoty jsou dále členěny a tvoří mezi sebou intimní průchod s komerčními plochami, které přinesou užitek obyvatelům okolních domů. Budovy reagují na okolní zástavbu jednak moderní formou „panelů“ , jednak výraznými nízkými barevnými hmotami na jihu a západě, které vnesou do prostoru lidské měřítko a tolik potřebnou živost a hravost.
„Panelové“ hmoty tvoří jasně definovaný tvar, podobně jako okolní zástavba, ale na druhý pohled kolemjdoucího zaujme fakt, že se jedná vlastně jen o „panelovou obálku“, za níž se skrývá barevné jádro budovy a terasami, lodžiemi a ochozy. Naopak menší hmoty jsou výrazně prosklené, zdánlivě nepravidelně členěné fragmenty barevných stěn a čitelně svázané vodorovnými římsami.
Předpokládá se použití tradičních materiálů. Detailní návrh designu bude předmětem dalšího projekčního stupně.
Předpokládá se výrazné použití zeleně, aby neutrpělo okolí. Standardem budou zatravněné střechy a terasy. Použití urbanizované zeleně zajistí dosažení ještě vyššího koeficientu zeleně, než je dnes.