Náhledy Seznam
12 3

Bytový dům Palazzo Koulka

Praha - Smíchov
Datum: 03/2008
Stav: stavební povolení v právní moci
Základem urbanistického řešení je vazba na okolní zástavbu a co nejefektivnější využití atraktivní, v podstatě rohové polohy parcely. Navrhované řešení navazuje výškově i hmotově na okolní domy, přičemž v nároží se jeví lehce dominantní (hmotový akcent nároží).
Urbanistické vazby a návaznosti na sousední zástavbu jsou patrné (řešené) zejména na uliční fasádě. Stavba je do urbanistického kontextu zasazena zejména použitím říms, kdy římsa hlavní hmoty navazuje na korunovou římsu souseda, římsa ustupujícího podlaží pak na hřeben nižšího sousedního domu, atika střechy na hřeben střechy vyššího souseda.
 
Inspirací architektonického řešení jsou v první řadě urbanistické vazby a vztahy a funkční náplň stavby.
Jednopodlažní sokl na nejnižší úrovni, obsahující především garáže a technické vybavení objektu, působí solidním, těžkým dojmem, který uklidňuje dynamický dojem stoupajícího svahu. To je dosaženo odlišným materiálovým řešením povrchu, redukováním otvorů ve fasádě a tmavší barevností.
Na tomto soklu spočívá třípodlažní hmota, která na západní straně ustupuje za jižní líc dolní stavby o cca 2 m.Ve všech těchto podlažích jsou již byty. Charakter otvorů v průčelích (okna a francouzská okna) již tuto hmotu váže s nejvyšší částí objektu, ale také je celkový architektonický výraz charakterizován určitou pevností a „hmotností“, v návaznosti na okolní zástavbu.
Na tuto část pak navazuje 4 podlaží s byty s velikou terasou . Tato hmota opět ustupuje na jižní i na severní straně, je celkově řešena jako odlehčenější.