Náhledy Seznam
12 3 4

Bytový dům Na Neklance

Praha - Smíchov
Datum: 11/2007
Stav: stavební povolení v právní moci
Inspirací architektonického řešení jsou především urbanistické vazby a vztahy v souvislosti s funkční náplní stavby.
Hlavní hmota domu je vertikálně rozčleněna na dva vzájemně výškově o podlaží uskočené bloky. Pravý, zabírající 1.-4.NP zcela respektuje líc sousední zástavby, levý obsahující 3.-5.NP předstupuje jako zvýrazňující rizalit konzolou přes uliční čáru. Oba tyto bloky jsou propojeny mírně ustoupenou materiálově odlišenou hmotou přelézající v 5.NP nad hmotu výše zmíněného „pravého bloku“. 6. podlaží je z uliční strany ustoupeno o 800mm za uliční čáru sousedního domu čp 1958. Směrem k sousednímu domu je toto poslední podlaží taktéž ustoupeno. Na jihozápadním rohu domu je na úrovni 5.NP terasa zakusující se do hmoty domu. Jižní fasáda 5. a 6. NP předstupuje o 1m před líc čáry dvorní zástavby, přičemž roh této konzoly je mírně zkosen. Na JZ rohu 6.NP se nachází taktéž terasa. Na střeše 6.NP je umístěna budka světlíku prosvětlující níže položenou dispozici.
Část střechy nad 2.NP a 5.NP bude ozeleněna s možností výsadby vyšší zeleně. Rostlinný element tak oživí jinak čistě nerostný charakter lokality. Drobný nebytový prostor v přízemí objektu přístupný z uličního parteru bude též příspěvek k oživení ulice.