Náhledy Seznam
12 3 4 5 6 7 8

Bytový dům Kloboučnická

Praha - Nusle
Datum: 03/2003
Stav: územní rozhodnutí

 Architektonické řešení vychází z:

·          Požadavků na standard bytů: terasy, výhled
·          Objemové obálky, definované urbanistickými požadavky (odstupy, zastínění)
·          Ekonomičnosti konstrukce – architektonický výraz objektu je docilován použitím standardních a tudíž ekonomických konstrukčních a stavebních řešení.
Dům má dvě „tváře“:
Do ulice se obrací střízlivým, reprezentativním průčelím, které kombinací ustoupené vertikální a vysunuté nižší horizontální hmoty uzavírá blok domů.
Balkony, překryté žaluziemi, šířkové odpovídají vjezdu do garáží. Tím se tento – obvykle nepříliš vzhledný – prvek stává elegantní součástí celkového designu.
Do dvora je hmota i fasáda výrazně rozvolněnější, projevuje se zde „odskákání“ jednotlivých pater – měřítko objektu se tím zmenšuje, což dává nejen větší pocit intimity nájemníkům, ale i zlepšuje působení objektu v pohledech zvenčí.
Materiálové a barevné řešení je založeno na kombinaci tří materiálů a prosklených ploch:
1.        Omítka – nižší podlaží (horizontální hmota – největší plocha stěn) jsou omítané hrubou omítkou...kontrast k vertikální hmotě.
2.        Obklad z fasádních desek na cementové bázi – oproti omítce hladší, luxusnější povrch – použito na štítovou fasádu.
3.        Dřevo – dřevěné rámy oken, dřevěné žaluzie teras a balkonů.