Náhledy Seznam
12 3 4 5

Bytové domy Valchařská

Ostrava
Datum: 11/2008
Stav: studie
Návrh obytných domů podél ulice Valchařská v Ostravě.
 
Urbanistický koncept vychází z limitujícího trojúhelníkového tvaru pozemku a vzájemných urbanistických vazeb v rámci okolní struktury zástavby a daného systému ulic. Soubor objektů vytváří polouzavřený blok, v jehož nitru vznikne zelený dvůr, kde je možno umístit dětské hřiště, lavičky apod. Urbanismus návrhu počítá s dalším rozvojem, definuje uliční čáru Valchařské ulice i potenciální nové propojovací ulice, ale je zcela funkční i samostatně. Podél plánovaného propojení je navržena alej stromů, která brání šíření hluku od případného automobilového provozu.
Parkování obyvatel je řešeno hromadnými podzemními garážemi, které zajišťují dostatečný počet parkovacích míst pro obyvatele domu. Oba objekty jsou propojeny podzemním podlažím se sklepy. V nadzemních podlažích jsou byty všech velikostních kategorií. K řešení fasád je použito tradičních materiálů vycházejících z okolní zástavby a industriální minulosti a povahy města. Na nízkou budovu jsou použity keramické lícovky terakotové barvy a na vyšší objekt je aplikována bílá omítka.