RH - Arch

» Architekti
Náš tým

Obraz vydá za tisíc slov - podívejte se na naši prezentaci:

 

Rh-arch je architektonická kancelář, která zpracovává projekty od urbanismu (územní studie atp. pro institucionální i soukromé klienty) přes návrhy obytných, administrativních, občanských, průmyslových a polyfunkčních staveb a souborů, návazné projekční dokumentace všech stupňů až po interiér a návrh nábytku.

 

Pracujeme pro české a zahraniční klienty. Rh-arch si na svých projektech zajišťuje inženýrskou činnost vlastními prostředky, ve specifických případech využívá služeb konkrétních specialistů s potřebnými kontakty.
Zajišťujeme i manažerské činnosti od prvotního záměru po realizaci – u projektů pro zahraniční klienty zajišťuje obvykle i jejich management.
Rh-arch chápe architekturu jako službu. Služba je něco, co se dělá pro klienta tak, aby byl na konci spokojen. A to je prizma, jímž by měly být vnímány následující body. Jeden každý bod je popsán izolovaně, ale mezi všemi existují vazby.
  • Nevytváříme opakovatelný, typový produkt – vytváříme navýsost unikátní návrhy, které jsou ale vždy definované:
  • Kontextem místa – každý pozemek je jedinečný…
  • Zadáním klienta
  • Nutností splnit požadavky předpisů, norem a zákonů – kombinace unikátních limitů pozemku a parametrů, požadovaných klientem, vede k tomu, že obecně platné předpisy, vyhlášky a normy musí být pokaždé aplikovány jinak, jejich důležitost a vzájemné návaznosti se projekt od projektu liší.
  • Potřebou vyhovět statu quo místa – nová stavba je zásahem do zaběhlých kolejí života komunity… pro úspěšný průběh projektu je třeba zajistit jeho přijetí ze strany veřejnosti.
Už jen skloubit tyto zhusta protichůdné požadavky v čase, komerční realitou vyměřeném na zpracování projektu, je obtížné – požadavky jsou často protichůdné a navíc se v čase mění i jejich váha, což má dopad na požadované změny projektu v jeho průběhu.
Rh-arch přistupuje ke každé zakázce individuálně a vždy nalézá unikátní řešení, které jedinečným designovým způsobem skloubí komerční limity projektu s limity projektu z hlediska jeho projednatelnosti.
Náš cíl leží dál než v prostém naplnění jednotlivých limitů. Pokud je architektura uměním, tak věříme, že se projevuje ve schopnosti najít takový průsečík požadavků, jehož hmotové vyjádření komunikuje unikátní výtvarnou hodnotu, působí samozřejmě… má přesah. Projekt, kde by se nám nepodařilo najít řešení, které bychom na aktuální úrovni našeho týmového vědomí považovali za pádnou výtvarnou odpověď na zadání, považujeme za nekvalitní.
 
Aby byly výše uvedené cíle realizovány, je nutné řízením společnosti získat všechny zaměstnance pro tuto politiku kvality a spolehlivosti pro její naplňování. Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování naší činnosti. Vedení firmy a všichni její zaměstnanci jsou odpovědní za splnění této politiky kvality a to ve všech jejích aspektech. Svými pracovními aktivitami musí všichni zaměstnanci prosazovat předem specifikované cíle kvality a trvale se angažovat pro jejich zlepšování.