Pozvánka na slavnosti

Obrázek
24. červen 2011

 Na Krakovci bude odhalena socha M. Jana Husa!

V rámci slavností Mistra Jana Husa, které proběhnou 4. až 6. července, bude Marcelem Chládkem, náměstkem středočeského hejtmana, odhalena socha Mistra Jana Husa.

 

Koncept sochy a jejího zasazení do svahu je dílem týmu, v jehož čele stáli sochař Milan Vácha a architekt Rostislav Říha. Projekt uspěl ve veřejné soutěži o nejlepší návrh sochy Mistra Jan Husa, kterou vyhlásil Středočeský kraj.

 

Socha bude postavena na jižním svahu hradu Krakovec, který je velmi úzce spjat s poslední etapou Husova života. Právě na tomto sídle totíž trávil kazatel poslední chvíle, než se vypravil na kostnický koncil.

 

Umístění sochy v blízkosti hradu Krakovec by mělo zvýšit turistickou atraktivitu již tak krásného území Rakovnicka a zároveň by mělo být připomínkou významné osobnosti české historie. Socha by měla stát na úpatí svahu hradu, nad soutokem Šipského a Krakovského potoka, aniž by pohledově rušila jeho dominantu, a přitom byla dostatečně viditelná.

 

Podrobný program slavnosti naleznete zde.

V rámci oslav proběhne i tradiční pochod „Putování za Mistrem Janem".