Benefiční koncert "Zachraňme Lounky"

Obrázek
17. září 2013

RH-Arch je partnerem akce na podporu obcí postižených povodní.

Jak se do akce zapojíme?

Rádi bychom veřejnost motivovali k návštěvě a zakoupení vstupenky na benefiční koncert tím, že se zakoupenou vstupenkou navíc získají možnost nezávazné konzultace svého stavebního záměru u nás v kanceláři zdarma. Může se jednat o rekonstrukci domu postiženého povodní, ale samozřejmě i novostavbu nebo přání vylepšit interiér domu či bytu.

Stačí nás kontaktovat emailem, domluvit se na termínu a při osobní návštěvě odevzdat vstupenku z koncertu.

 

Druhou výhodou, kterou účastníci akce získají, je 3% sleva na koupi pozemku ve Statenicích – viz. www.kopanskymlyn.cz

Pokud dojde k prodeji, věnujeme obci 10% z rezervačního poplatku na její povodňové konto 3293752399/0800.

 

Podrobnější informace získáte na letáčcích přímo na akci v areálu zámku v Roudnici nad Labem, kde se koncerty uskuteční.

Pro další upřesnění pište na projekt@rh-arch.com nebo volejte pana architekta Říhu na telefon 603 246 569.

 

Odkaz na akci: www.zachranmelounky.cz