BD Hodkovičky - předpřejímky bytů

Obrázek
12. červenec 2017

V průběhu června začaly probíhat předpřejímky bytů s klienty, odstraňují se nalezené vady a nedodělky. Zařízení staveniště bylo odvezeno.